Verjaardagen september:   02-Jan Aerts     04-Tim Lavrysen     06-Jeroen Borgers     07-Nancy De Ceuster     09-Karel Vandoninck     15-Jef Gilis     23-Willy Sauvillers     27-Kevin Verswyvel     

Nieuws en verslagen

meer info: http://www.zelemcycling.be/pdf/Acht_Van_Zelem_Detail.pdf

ANZ Oil Service BVBA Lavrijsen Baeck
BVE Vermeer Bruegelhut BIAS