Verjaardagen december:   04-Patrick Heylen     06-Yves Cuyvers     28-Kathleen Ooms     31-Rudy Talboom

Nieuws en verslagen

meer info: http://www.zelemcycling.be/pdf/Acht_Van_Zelem_Detail.pdf

ANZ Oil Service BVBA Lavrijsen Baeck
BVE Vermeer Bruegelhut BIAS